Zbornik srečanja SPM 2011

Kazalo strani

Zbornik predstavitev – Strokovno srečanje Sekcije za preventivno medicino 25. in 26. november 2011 v Portorožu

 

Strokovno srečanje

Sekcije za preventivno medicino

25. in 26. november 2011 v Portorožu

ZBORNIK PREDSTAVITEV

 

 

Ljubljana, januar 2012

Izdala:
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva
Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana

Urednica: Alenka Kraigher

CIP – Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

616-084(082.034.2)

Slovensko zdravniško društvo. Sekcija za preventivno medicino. Strokovno srečanje (2011 ; Portorož)
Zbornik predstavitev [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][Elektronski vir]  / Strokovno srečanje Sekcije za preventivno medicino , 25. in 26. november 2011 v Portorožu ;
urednica Alenka Kraigher.
– El. knjiga. -Ljubljana : Sekcija za preventivno medicino Slovenskegazdravniškega društva, 2012
Način dostopa (URL): https://www.spm.si/dogodki/redno-letno-posvetovanje-sekcije-za-preventivno-medicino-2011/zbornik

ISBN 978-961-6456-69-2 (pdf).

1. Kraigher, Alenka, 1950 – 260026112

Dostopno https://www.spm.si/dogodki/redno-letno-posvetovanje-sekcije-za-preventivno-medicino-2011/zbornik

 

VSEBINA IN PREDSTAVITVE REFERATOV

Zdravje v Sloveniji v zadnjih desetih letih – od informacij o zdravju do strategij in ukrepov -primeri dobre prakse

Moderatorica  Polonca Truden-Dobrin

Branko Zakotnik, Maja Primic-Žakelj Državni program za obvladovanje raka
Mateja Rok-Simon Preprečevanje poškodb in promocija varnosti
Nuša Konec-Juričič 10 let javnozdravstvenega pristopa za zmanjšanje samomorilnosti na Celjskem – primer iz prakse
Mojca Gabrijelčič-Blenkuš Nacionalni program prehranske politike – po korakih od definiranja problemov do implementacije – smo uspešni?

 

Umestitev ocene tveganja v sistem javnega zdravja in uporaba v praksi

Moderatorica Lucija Perharič

Lucija Perharič Ocena tveganja – Zakaj jo potrebujemo?
Tanja Fatur Ocena tveganja fitofarmacevtskih sredstev za prebivalce ob kmetijskih površinah
Matej Ivartnik Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline
Mateja Bolčič Tavčar Ocena tveganja materialov namenjenih stiku z živili – aluminij iz keramičnega pekača
Agnes Šoemen Joksič, Bojana Bažec, Mateja Šturm Ocena tveganja za zdravje zaradi onesnaženosti zraka z ozonom in PM10 na obalnem območju Slovenije
Pavel Pollak Uporaba mikrobioloških ocen tveganja

 

Okolje in zdravje

Moderatorici Simona Uršič, Pia Vračko

Irena Perpar in Mateja Bajgot Analiza onesnaženosti živil rastlinskega izvora s težkimi kovinami v mestni občini Ljubljana in občini Kočevje
Marko Vudrag Spremljanje vplivov dejavnikov iz okolja na nekatere vire pitne vode v regiji Severna Primorska in posledičnih vplivov na zdravje ljudi s predlogi za remediacijo
Majda Pohar Ocena stopnje tveganja za zdravje zaradi izpostavljenosti pesticidom v zelenjavi
Simona Uršič in Andrej Uršič Ocena stopnje tveganja za zdravje, ki ga predstavljajo s težkimi kovinami kontaminirana tla na območju občine Žalec in s tem povezana živila pridelana na tem območju
Katarina Bitenc, Pia Vračko Vpliv svinca na zdravje otrok zaradi pitja vode iz vodovodnega omrežja starejših vrtcev in šol v Sloveniji
Dušan Harlander, Bonia Miljavac Posledice vpliva PCB na okolje v Beli Krajini z oceno tveganja za zdravje zaradi uživanja doma pridelanih živil
Tatjana Rupel Pomen sanitarno mikrobioloških laboratorijev v Sloveniji v praksi
Viviana Golja Nanomateriali v stiku z živili
Tina Žagar Možnosti raziskovanja vpliva bivalnega okolja na pojavljanje raka

 

Predstavitve projektov

Moderator Marko Vudrag

Ana Hojs, Peter Otorepec UNIPHE
Sonja Jeram Okoljski hrup in zdravje
Sandra Radoš VINTAGE – dobro zdravje do poznih let – zdravje starejših v povezavi s porabo alkohola

 

Skupen pristop pri zaznavanju tveganj zaradi nalezljivih bolezni

Moderatorica Tatjana Frelih

Tatjana Frelih Zaznavanje tveganj, ki jih predstavljajo nalezljive bolezni in z njimi povezani dogodki
Metka Paragi Vloga neodvisnega JZ mikrobiološkega laboratorija pri obvladovanju nalezljivih bolezni in zaznavanj groženj zdravju

 

Spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni

Moderatorica Maja Sočan

Franc Strle Lymska borelioza in klopni meningoencefalitis – klinični potek, zdravljenje in preprečevanje
Andreja Krt-Lah, Irena Grmek-Košnik Lymska borelioza in klopni meningoencefalitis- javno zdravstvena problema na Gorenjskem.
Neda Hudopisk Pristopi k zmanjševanju obolevnosti s klopnim meningoencefaltitisom in Lymsko boreliozo – primeri dobrih praks.
Alenka Skaza Trop Aktiven pristop k ozaveščanju o pomenu zaščite pred klopnim meningoencefalitisom in lymsko boreliozo
Marija Trkov, Eva Grilc, Alenka Andlovic, Ingrid Berce, Alenka Štorman, Mateja Ravnik, Bojan Drinovec, Nadja Orešič, Metka Paragi Spremljanje E. coli, ki povzročajo črevesne okužbe s poudarkom na spremljanju verotoksigenih E. coli
Maja Sočan Sezona respiratornega sincicijskega virusa

 

Cepljenje

Moderatorica Alenka Kraigher

Zoran Simonovič Steklina – obravnava v antirabični ambulantii
Veronika Učakar Cepljenje otrok proti noricam

 

POSTERJI/urejeni po abecedi prvega avtorja

AVTORJI NASLOV
Agencija RS za okolje Kazalci okolja v Sloveniji
Belović Branislava, Anica Fujs, Smiljana Aladič, Tatjana Krajnc Nikolić Views and attitudes of the Pomurje population towards natural environment
Bitenc Katarina Lead in drinking water in Slovenian kindergartens and primary schools
Bregar Renata, Matej Stegu Boron in undergroundwater in the area of the city of Ljubljana
Gale Ivanka, Aleš Petrovič Access to public water supply and drinking water quality in Slovenia – trends 2004 – 2010
Golja Viviana, Andreja Zorič Activities of NIPH‘s chemical laboratory in the field of cosmetics product
Golja Viviana, Andreja Zorič, Dunja Sever Activities of NIPH‘s chemical laboratory in the field of food contact materials
Golja Viviana, Andreja Zorič Activities of NIPH‘s chemical laboratory in the field of tobacco
Goričanec Jožica, Mateja Žajdela, Goran Novak “CHANGE BLACK TO GREEN” project
Goričanec Jožica, Mateja Žajdela, Goran Novak Nitrate reduction in drinking water in Apaško polje.
Grilc Eva Outer temperature and Salmonella gastroenterocolitis in Slovenia from 2003 to 2007.
Grmek Košnik Irena, Krt Lah Irena Six severe cases of tick-borne encephalitis despitecomplete active vaccination in Gorenjska region – Slovenia.
INTEREG III A JEDIS – Joint Environmental Decision-support Information System; Skupni informacijski sistem o učinkovitosti ukrepov za izboljšanje okolja.
Ivartnik Matej Remediation program of the Upper Meža Valley.Environmetal remediation and health protective activitiesin heavy metals polluted area.
Jeram Sonja Environmental noise and health. Activities at the National Institute of Public Health.
Kirinčič Stanislava, Barbara Škrjanc, Dunja Sever Chemical food safety in Slovenia. Foods, predominantly of plant origin, 2007-2010.
Kirinčič Stanislava, Mojca Žefran, Dunja Sever Detecting of gluten (GLIADINS) in foods – Slovenian experiences.
Kralj Leonida, Dražen Stojanović, Irena Veninšek Perpar, Tomaž Čakš Pollution of selected vegetables with heavy metals in Trbovlje, Slovenia.
Mladinski svet Slovenije Okolje in zdravje mladih
Perharič Lucija Risk assessment at the National institute of public health – a medical toxicologist’s view.
Počič Andreja, Branislava Belović Model of innovative local aproach towards sustainable development – good practice example from Pomurje region.
Pohar Majda Vpliv pesticidov na zdravje potrošnikov zaradi uživanja zelenjave
Rupel T, Lušicky M, Kastelic K, Majstorović T, Trkov M, Dovečar D, Cimerman M, Škrk N, Poglajen S Detection and identification of Escherichia coli (VTEC) in food samples – microbiological safety of vegetables and seeds in Slovenia.
Sočan Maja, Mateja Blaško-Markič Survey on reported cases of Lyme disease in Slovenia.
Šimac Nataša, Marjana Hladnik, Lijana Zaletel-Kragelj The impact of temperature on tropospheric ozone in the Nova Gorica region.
Šömen Joksić Agnes, Bojana Bažec, Šturm Mateja Health impact assessment of air pollution with ozone and PM10 in the coastal region of Slovenia.
Trkov M, Rupel T, Műller – Premru M, Lorenčič Robnik S, Štrumbelj I, Fišer J, Paragi M Serotypes of Listeria monocytogenes strains isolated from clinical and food samples.
Uršič Andrej, Simona Uršič, Matevž Gobec Risk assesment of soil contamination in municipality of Žalec, Slovenia.
Uršič Simona, Ana Benedetič, Betka Vrbovšek, Helena Pecko “SAFE WITH THE SUN” – rules.
Uršič Simona, Alenka Štorman, Andrej Uršič, Matevž Gobec, Ksenija Lekič, Živa Eržen, Damjana Leskošek, Nevenka Rahten UFIREG: ultrafini delci – prispevek k razvoju regionalnega in evropskega okolja.
UFIREG: Ultrafine particles – An evidence based contribution to the development of regional and European environment
Verban Buzeti Zdenka, Branislava Belović, Roman Buzeti, Milan Bogataj “CARRY ME” project – good practice example.
Zadnik Vesna, Tina Žagar, Maja Primic-Žakelj Analiza vpliva točkovnih virov onesnaženja na zbolevanje za rakom v Zasavju; Analysis of the impact of point source pollution on cancer in Zasavje.
Marija Trkov, Eva Grilc, Alenka Andlovic, Ingrid Berce, Alenka Štorman, Mateja Ravnik, Bojan Drinovec, Nadja Orešič, Metka Paragi Spremljanje E. coli, ki povzročajo črevesne okužbe s poudarkom na spremljanju verotoksigenih E. coli

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]