Vodstvo

Sekcija za preventivno medicino SZD je na skupščini dne 21.10.2016 v Portorožu  izvolila Upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednik sekcije, trije podpredsedniki in člani.

Predsednik

Doc. dr. Tit Albreht, dr.med.

Podpredsedniki

Asist.Zoran Simonović, dr.med.
Doc. dr. Marjan Premik, dr.dent.med.
Evita Leskovšek, dr.med.

Člani

Mario Fafangel, dr.med.
Alenka Hafner, dr.med.
Neda Hudopisk, dr.med.
Tatjana Krajnc Nikolič, dr.med.
Boris Kopilović, dr.med.
Prim. as. dr. Barbara Lovrečič, dr.med.
Prim. doc. dr. Mercedes Lovrečič, dr.med.
Olivera Stanojevič Jerkovič, dr.med.
Asist. Pia Vračko, dr.med.
Dr. Vesna Zadnik, dr.med.

 

V okviru Sekcije za preventivno medicino SZD od leta 2017 deluje Stalna strokovna skupina za potovalno medicino in imunoprofilakso z nazivom “Zdravi na pot”, ki jo vodi prim. prof. dr. Alenka Kraigher, dr. med..

Generalna sekretarka: Tatjana Berger, univ.dipl.biol.