DomaNovice SPMSporočilo o prestavitvi datuma izvedbe 7. Kongresa SPM

Sporočilo o prestavitvi datuma izvedbe 7. Kongresa SPM

Spoštovani, 

Upravni odbor Sekcije za preventivno medicino SZD je na dopisni seji 15. in 16.11.2021 sprejel sklep o prestavitvi rednega Kongresa SPM, ki je bil sicer načrtovan za 2. in 3.12.2021. Kongres bi tako predvidoma izvedli aprila ali maja 2022, o čemer bo UO SPM sklepal v kratkem. 

Odločitev ni bila lahka, saj je bilo v pripravo prispevkov, vsebine, usklajevanje in oblikovanje programa, vloženo zelo veliko dela vseh vključenih, predvsem pa Programskega odbora. Zavedamo se, da je za razvoj stroke nujno srečevanje strokovnjakov in znanstvenikov, ki se v izmenjavi izkušenj in izsledkov svojega dela tudi izobražujejo in nadgrajujejo svoje znanje. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti nemotenost raziskovanja in strokovnega izpopolnjevanja in možnost, da so sproti predstavljeni rezultati dela številnih kolegic in kolegov na tem pomembnem področju. 

Veliko naših kolegov bo – podobno kot številni zdravstveni delavci v bolnišničnem okolju in na primarni ravni – zelo obremenjenih tudi v naslednjih tednih in mesecih. Nekateri se tako morda ne bodo mogli udeležiti Kongresa. Sprejete so bile tudi omejitve dela na lokaciji ter prilagoditve strožjemu režimu. Mimo povedanega ostaja dejstvo, da smo utrujeni tudi od virtualnega okolja in tovrstnega načina dela, zato je potrebno narediti vse potrebno, da lahko omogočimo tudi prezenčni model srečanja oziroma Kongresa. 

Odločili smo se naslednje: 

1. Vse, ki so oddali prispevke smo vključili v program in obvestili o preložitvi kongresa. 

2. Program ostane v enaki strukturi, samo konkretni datumi bodo drugi. 

3. V času do novega datuma bomo zagotovili čistopise izvlečkov in pripravili publikacijo – Zbornik, ki bo tako na voljo že ob samem začetku Kongresa. 

4. Srčno upamo, da bo spomladi 2022 možnost izvedbe prezenčnega srečanja, ki bi ga tudi prenašali po spletu, da bomo do tedaj premagali najhujše obdobje pandemije v Sloveniji. 

Upamo na vaše razumevanje in sodelovanje, tako kot ste nam ju izkazali že v dosedanjem postopku in zagotavljamo vam, da bomo spomladi 2022 Kongres in volitve vodstva Sekcije izvedli tako ali drugače. 

Tit Albreht, predsednik SPM 

Pia Vračko, predsednica programskega odbora 

Olivera Stanojević Jerković, predsednica organizacijskega odbora 

RELATED ARTICLES