DomaNovice SPMSpletno izobraževanje - POVEČAJMO DELEŽ CEPLJENIH PROTI SEZONSKI GRIPI V ČASU KROŽENJA...

Spletno izobraževanje – POVEČAJMO DELEŽ CEPLJENIH PROTI SEZONSKI GRIPI V ČASU KROŽENJA COVID-19

Skupina za potovalno medicino in imunoprofilakso pri Sekciji za preventivno medicino (SPM) Slovenskega zdravniškega društva vas prisrčno vabi na spletno izobraževanje za zdravnike, zobozdravnike in druge zdravstvene delavce o cepljenju odraslih proti gripi.

V času, ko po svetu kroži novi koronavirus in ko obstaja realna možnost, da bodo pozimi sočasno krožili virusi sezonske gripe in COVID-19, se je zelo pomembno dobro pripraviti na cepljenje proti sezonski gripi. Še posebej pomembno je doseči, da bodo cepljeni vsi zdravstveni delavci, saj je treba zagotoviti, da bodo v jesensko-zimskem času lahko nemoteno izvajali zdravstvene storitve na vseh nivojih. Prav tako je pomembno, da se cepi čim večji delež vseh prebivalcev.

Z namenom, da bi se zdravniki za cepljenje proti gripi odločali v čim večjem številu in da bi to cepljenje priporočali svojim pacientom, je na voljo spletno izobraževanje o pomenu cepljenja proti sezonski gripi za strokovnjake s področja javnega zdravja, družinske zdravnike, pediatre, interniste, kardiologe, pulmologe, ginekologe in druge zdravnike in zdravstvene delavce, ki skrbijo za otroke in odrasle paciente, za katere je zaščita pred gripo s cepljenjem zelo pomembna in priporočljiva. 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA v pdf obliki.

Do decembra 2020 bodo na spletni strani SPM objavljena posneta video predavanja o cepljenju proti gripi. 

Predavanja si lahko ogledate po predhodni registraciji kadarkoli do konca leta. Posnetki so namenjeni zgolj za ogled in niso namenjeni kakršnikoli drugi uporabi ali diseminaciji.  

Vsebinsko so predstavljene aktualne teme: pomen cepljenja proti gripi v času kroženja COVI-19, pomen laboratorijskega spremljanja gripe in drugih akutnih respiratornih obolenj, izboljšanje cepljenja proti gripi zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, pomen cepljenja otrok proti gripi, izboljšanje cepljenja proti gripi, še posebej starejših in bolnikov z različnimi kroničnimi boleznimi, pomen sočasnega cepljenja proti gripi in pnevmokoknim okužbam.

Namen izobraževanja je predvsem izboljšanje cepljenja zdravstvenih delavcev proti gripi in spodbujanje cepljenju prebivalcev proti gripi.

Tema je zelo aktualna, saj gripa vsako leto v jesensko-zimskem času predstavlja največji delež med resnimi respiratornimi nalezljivimi boleznimi. 

Pomen cepljenja proti gripi pri nas ni dovolj prepoznan, saj se v primerjavi s številnimi drugimi evropskimi državami cepi bistveno manj prebivalcev in zdravstvenih delavcev. Cepljenje v prihodnji sezoni je še posebej pomembno zaradi najverjetnejšega sočasnega kroženja COVID-19 in številnih drugih povzročiteljev respiratornih bolezni.

Cepljenje je najučinkovitejši ukrep, s katerim zavarujemo sebe, paciente in svoje bližnje, zato je zelo smiselno in pomembno za vsakogar in še posebej za starejše ljudi in bolnike s kroničnimi boleznimi, saj je za njih veliko tveganje za težek potek bolezni in za zaposlene na ključnih delovnih mestih.

Prijave na spletno izobraževanje: prek spletne strani Izobraževanja SPM (klikni za preusmeritev)

Za ogled predavanj ni kotizacije. 

Vsakemu predavatelju lahko na mail: sekcija.spm@gmail.com postavite vprašanja v povezavi s predstavitvijo. Odgovor bo objavljen na spletni strani čim prej bo mogoče.

Ob izobraževanju bo možen preizkus znanja. Kviz bo objavljen na spletni strani. Vsem, ki ga bodo opravili, se dodeli 50 % več točk.

Pri Zdravniški zbornici Slovenija in Zbornici zdravstvene in babiške nege sta bili vloženi vlogi za podelitev kreditnih točk. 

Vljudno vabljeni, 

Alenka Kraigher

Vodja Strokovne skupine

za potovalno medicino in imunoprofilakso

​Tit Albreht​

Predsednik Sekcije za preventivno medicino

RELATED ARTICLES