DomaNovice SPMSpletno izobraževanje: POMEN CEPLJENJA PROTI GRIPI V ČASU KROŽENJA COVID-19

Spletno izobraževanje: POMEN CEPLJENJA PROTI GRIPI V ČASU KROŽENJA COVID-19

Skupina za potovalno medicino in imunoprofilakso pri Sekciji za preventivno medicino (SPM) Slovenskega zdravniškega društva vas prisrčno vabi na spletno izobraževanje za zdravnike, zobozdravnike, medicinske sestre  in druge zdravstvene delavce o cepljenju proti gripi.

V času, ko po svetu kroži covid-19 in ko obstaja realna možnost, da bodo pozimi sočasno krožili še virusi sezonske gripe, se je zelo pomembno dobro pripraviti na cepljenje proti sezonski gripi. Še posebej pomembno je doseči, da bodo cepljeni zdravstveni delavci in zaposleni v zdravstveni negi, saj je treba zagotoviti, da bodo v jesensko-zimskem času lahko nemoteno izvajali zdravstvene storitve in nego na vseh nivojih. Prav tako je pomembno, da se cepi čim večji delež prebivalcev in še zlasti ljudje z večjim tveganjem za zaplete ob gripi.

Z namenom, da bi se zdravstveni delavci za cepljenje proti gripi odločali v čim večjem številu in da bi to cepljenje priporočali svojim pacientom in varovancem, je na voljo spletno izobraževanje o pomenu cepljenja proti sezonski gripi.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA v pdf obliki.

Do konca januarja 2022 bodo na spletni strani SPM objavljena posneta video predavanja o cepljenju proti gripi.

Predavanja si lahko ogledate po predhodni registraciji kadarkoli v tem času.

Kliknite tu za več informacij in začetek tečaja

Vsebinsko so predstavljene aktualne teme o pomenu cepljenja proti gripi v času kroženja COVID-19, izboljšanju cepljenja zdravstvenih delavcev proti gripi, pomenu cepljenja otrok proti gripi, pomenu cepljenja proti gripi za starejše osebe in bolnike z različnimi kroničnimi boleznimi.

Namen izobraževanja je predvsem izboljšanje cepljenja zdravstvenih delavcev proti gripi in spodbujanje prebivalcev k cepljenju proti gripi.

Tema je zelo aktualna, saj gripa vsako leto v jesensko-zimskem času predstavlja največji delež med resnimi respiratornimi nalezljivimi boleznimi.

Pomen cepljenja proti gripi pri nas ni dovolj prepoznan, saj se v primerjavi s številnimi drugimi evropskimi državami cepi manj prebivalcev in zdravstvenih delavcev. Cepljenje v prihodnji sezoni je še posebej pomembno zaradi sočasnega kroženja COVID-19 in številnih drugih povzročiteljev respiratornih bolezni.

Cepljenje je najučinkovitejši ukrep, s katerim zavarujemo sebe, paciente in svoje bližnje, zato je zelo smiselno in pomembno za vsakogar in še posebej za starejše ljudi in bolnike s kroničnimi boleznimi, saj je za njih veliko tveganje za težek potek bolezni in za zaposlene na ključnih delovnih mestih.

Za ogled predavanj ni kotizacije. 

Vsakemu predavatelju lahko na mail: sekcija.spm@gmail.com postavite vprašanja v povezavi s predstavitvijo. Odgovor bo objavljen na spletni strani čim prej bo mogoče.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je programu dodelila 5 licenčni točk.

Zdravniška zbornica Slovenije dodeli 1,5 kreditnih točk za 15 pravilno odgovorjenih vprašanj na strokovne vsebine.

 

Potrdilo vam bomo poslali po zaključenem samoizobraževanju.

 

Vljudno vabljeni,

Alenka Kraigher,

vodja Strokovne skupine za potovalno medicino in imunoprofilakso

 

​Tit Albreht​,

Predsednik Sekcije za preventivno medicino

 

Brezplačno izobraževanje omogoča Sanofi-aventis, d.o.o.

RELATED ARTICLES