Sekcija za preventivno medicine (SPM) SZD ima dolgoletno tradicijo pri izobraževanju zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev o temah, ki imajo velik pomen za javno zdravje. Stalno organiziramo strokovna posvetovanja in druge dogodke, s katerimi prispevamo k večjemu poznavanju ukrepov za varovanje in ohranjanje zdravja ljudi. 

Pričakujemo, da bomo s spletnim pristopom lahko dosegli velik del zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, tudi tiste, ki se sicer zaradi razmer, ki jih narekuje kroženje COVID-19, dogodkov na določen dan ne bi mogli udeležiti. 

Zato bomo, z izbrano skupino uveljavljenih predavateljev, pripravili spletna izobraževanja in redno letno posvetovanje SPM. 

Kazalo strani

1.   SPLETNA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA

1.1.     ZAŠČITA ODRASLIH PRED PNEVMOKOKNIMI OKUŽBAMI S CEPLJENJEM

Namen izobraževanja je spodbujanje cepljenja odraslih proti pnevmokoknim okužbam. 

Prepoznavanje pomena cepljenja je zelo pomembno, saj pnevmokokne okužbe pri odraslih predstavljajo visok delež med vsemi  respiratornimi nalezljivimi boleznimi v jesensko zimskem času, možnost cepljenja za odrasle in še zlasti starejše ljudi pa pri nas še ni dovolj prepoznana. 

Pnevmokokne okužbe pomenijo veliko breme tudi v obliki stroškov zdravljenja, odsotnosti z dela in še posebej zaradi velike porabe antibiotikov in s tem pojavljanja in večanja odpornosti pnevmokokov na antibiotike.

Ljudje vseh starosti pnevmokoke, ki lahko povzročajo hude nalezljive bolezni, prenašamo v nosu in žrelu, tudi če nimamo znakov bolezni. Okužba se širi s kihanjem in kašljanjem. V družinskem okolju predstavljajo majhni otroci nevarnost za prenos okužbe na starejše ljudi, še zlasti, če imajo le-ti kronične bolezni ali okrnjeno imunost zaradi bolezni oziroma zdravljenja. 

Širjenja pnevmokoknih okužb le s cepljenjem majhnih otrok, ki tudi pri nas poteka že vrsto let, ne moremo omejiti. Zato je cepljenje vseh generacij zelo smiselno in pomembno. Pnevmokokno cepljenje je poleg rednega cepljenja proti gripi zelo pomembno za starejše ljudi in bolnike s kroničnimi boleznimi, saj je za njih tveganje za težek potek bolezni veliko. 

S spletnim izobraževanjem o cepljenju proti pnevmokoknim okužbam bomo strokovni javnosti posredovali znanje in informacije o:

  • razširjenosti pnevmokoknih okužb in odpornosti pnevmokokov proti antibiotikom, 
  • pomenu cepljenja proti pnevmokoknim okužbam v vseh starostnih obdobjih,
  • načinu komuniciranja s pacienti o pnevmokoknem cepljenju, 
  • smernicah za cepljenje proti pnevmokoknim okužbam, še posebej za cepljenje starejših in bolnikov z različnimi kroničnimi boleznimi. 

Od septembra do decembra 2020 bodo na spletni strani www.spm.si objavljena posneta predavanja predavateljev različnih strok in medicinskih specialnosti o cepljenju odraslih proti pnevmokoknim okužbam. Spletno izobraževanje o pnevmokoknem cepljenju bo pokrilo aktualne vsebine: cepljenje v vseh življenjskih obdobjih; razširjenost in značilnosti pnevmokokov; motivacija družinskih zdravnikov za cepljenje svojih pacientov; pomen cepljenja proti pnevmokoknim okužbam za bolnike s kroničnimi boleznimi, pomen komuniciranja s pacienti.  

Zdravniki vseh vej (družinski zdravniki, internisti, kardiologi, pulmologi in drugi), ki skrbijo za odrasle paciente, za katere je zaščita pred pnevmokoknimi okužbami s cepljenjem zelo pomembna in priporočljiva,  bodo na ogled predavanj povabljeni po e-pošti in si bodo posnetke predavanj ob obisku spletne strani z vstopnim geslom, lahko v štirih mesecih ogledali kadarkoli in kolikokrat si bodo želeli. 

1.2.     POVEČAJMO DELEŽ CEPLJENIH PROTI SEZONSKI GRIPI V ČASU KROŽENJA COVID-19

Namen izobraževanje je, da se, v času, ko po svetu kroži koronavirus in ko obstaja realna možnost, da bodo pri nas pozimi sočasno krožili virusi sezonske gripe in COVID-19, zdravstveni delavci dobro pripravijo na sezonsko cepljenje proti gripi. Še posebej pomembno je doseči, da bodo cepljeni vsi  zdravstveni delavci, saj je treba zagotoviti, da bodo v jesensko-zimskem času lahko nemoteno izvajali zdravstvene storitve na vseh nivojih.  Vsekakor pa je zelo pomembno, da bo cepljen čim večji delež prebivalstva.

Z namenom, da bi se zdravniki za cepljenje proti gripi odločali v čim večjem številu in da bi to cepljenje priporočali svojim pacientom, bomo izvedli spletno izobraževanje o pomenu cepljenja proti sezonski gripi za strokovnjake s področja javnega zdravja, družinske zdravnike, pediatre, interniste, kardiologe, pulmologe, ginekologe in druge zdravnike, ki skrbijo za otroke in odrasle paciente, za katere je zaščita pred gripo s cepljenjem zelo pomembna in priporočljiva. 

Izobraževanje bomo izvajali od septembra do decembra 2020.

S spletnimi predavanji bomo strokovni javnosti posredovali znanje in informacije o:

  • pomenu cepljenja proti gripi v času kroženja COVI-19
  • pomenu laboratorijskega spremljanja gripe in drugih akutnih respiratornih obolenj, 
  • pomenu cepljenja proti gripi vseh starostnih obdobjih,
  • pomenu cepljenja zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev proti gripi,
  • komuniciranju s pacienti o cepljenju proti gripi, 
  • smernicah za cepljenje proti gripi, še posebej za cepljenje starejših in bolnikov z različnimi kroničnimi boleznimi. 

1.3.     REDNO LETNO POSVETOVANJE SPM – IZBRANE TEME O COVID-19 IN CEPLJENJU  

Redno letno posvetovanje SPM je predvideno 3. 12. 2020.