Domaposvet 2018Redno letno srečanje Sekcije za preventivno medicino 2018

Redno letno srečanje Sekcije za preventivno medicino 2018

Redno letno srečanje Sekcije za preventivno medicino z bogatim vsebinskim programom

Sekcija za preventivno medicino (SPM), ki deluje v okviru Slovenskega zdravniškega društva, je tudi letos organizirala svoje letno srečanje. Dogodka se je udeležilo prek sto članov sekcije in drugih strokovnjakov, ki delujejo na področju javnega zdravja.

Na tokratnem srečanju je predsednik sekcije doc. dr. Tit Albreht med drugim predstavil dosežke na področju javnega zdravja v Sloveniji (o čemer bo govora tudi na Evropski konferenci o javnem zdravju, ki bo konec novembra 2018 potekala v Ljubljani). Izpostavil je napredek pri obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni, skupnostni, integrirani in celostni pristop k preventivni, razvoj različnih disciplin znotraj področja javnega zdravja ter zelo pomembno delo z ranljivimi skupinami in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

V okviru dogodka je bilo izpostavljeno tudi področje neenakosti v zdravju, pri čemer so predavatelji predstavili uspešne intervencije v različnih lokalnih skupnostih. Pri tem je pomembno, da se aktivnosti med seboj povezujejo, zato so bili predstavljeni tudi drugi javnozdravstveni preventivni in promocijski pristopi na primarni zdravstveni ravni. Za še boljše delo na področju preventive in promocije zdravja pa je pomembno izobraževanje ključnih kadrov, ki bodo te aktivnosti lahko razvijali, načrtovali in izvajali. Zato je bil pomemben del programa posvečen diskusiji o prenovi programa specializacije javnega zdravja.

V okviru nalezljivih bolezni pa sta bila tokrat izpostavljeni dve zelo aktualni vsebini – oslovski kašelj in respiratorni sincicijski virus. Obe okužbi je mogoče preprečiti s cepljenjem, zato so sodelujoči strokovnjaki poudarili nujnost krepitve aktivnosti na tem področju. Več o prihajajočih respiratornih okužbah na naslednji spletni povezavi: http://rsv.spm.si/hitra-ohladitev-prinasa-vecje-tveganje-za-respiratorna-obolenja-2/

PROGRAM

Sponzorji

RELATED ARTICLES