Javno zdravje – z roko v roki z nevladnimi organizacijami

Strokovno posvetovanje Sekcije za preventivno medicino, 24. in 25. oktobra 2013 Rogaška Slatina, hotel Sava

Plenarni predavanji:

Zaključki

Program posvetovanja