DomaNovice SPMProgram rednega letnega srečanja

Program rednega letnega srečanja

Redno letno srečanje Sekcije za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva

»POMEN USTREZNE KOMUNIKACIJE S CILJNIMI JAVNOSTMI V JAVNEM ZDRAVJU«

8. december, 2023, Hotel SLON, Ljubljana

POMEMBNO!!! Prijave so do 30.11.2023 oz. do zasedbe mest.

Program (v pdf)

Prijavite se tu

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.10 UVODNI POZDRAV

Doc. dr. Olivera Stanojević Jerković, predsednica Sekcije za preventivno medicino (NIJZ)

9.10 – 10.40 SKLOP 1: NALEZLJIVE BOLEZNI

Moderatorja: Neda Hudopisk, dr. med., NIJZ; Zoran Simonović, dr. med., NIJZ

•    Pregled  stanja  precepljenosti  v  SLO  s  poudarkom  na  precepljenosti  proti  HPV  (Nadja

Šinkovec – Zorko, dr. med., spec., NIJZ)

•    Misija  (ne)mogoče:  kako  komunicirati  cepljenje  za  ustrezno  precepljenost?  (Dr.  Mitja

Vrdelja, NIJZ)

•    A global blueprint for cervical cancer elimination: learnings from Sweden (Emily Tiemann,

Manager with Economist Impact’s Health Policy Team – video posnetek)

Okrogla miza: »Kaj vse smo že in kaj še moramo narediti, da bi povečali precepljenost proti HPV”

Udeleženci: Nadja Šinkovec – Zorko, dr. med., spec. (NIJZ), Doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., spec. (Onkološki Institut Ljubljana), Miroslava Cajnkar Kac, dr. med., spec. (Zdravstveni dom Slovenj Gradec), Katja Turk (NIJZ).

10.40 – 11.00 ODMOR
11.00 – 12.30 SKLOP 2: NENALEZLJIVE BOLEZNI

Moderatorja: Ana Mihor, dr. med., OI Ljubljana; Christos Oikonomidis, dr. dent. med., spec., NIJZ

•    Dobre  in  slabe  izkušnje  komuniciranja  na  področju  duševnega  zdravja  med  epidemijo

covid-19 (Asist. Matej Vinko, NIJZ)

•    Dobre in slabe izkušnje komuniciranja na področju raka med epidemijo covid-19 (Prof. dr.

Vesna Zadnik, OI Ljubljana)

•    Dobre in slabe izkušnje komuniciranja na področju preventivnih dejavnosti za odrasle   med

epidemijo covid-19 (Rade Pribaković Brinovec, dr. med., NIJZ)

•    Dobre in slabe izkušnje komuniciranja na področju javnega zdravja med epidemijo covid-19

pogled Direktorata za javno zdravje« (Mojca Gobec, dr. med., Ministrstvo za zdravje)

Okrogla miza: »Izzivi javnozdravstvenega komuniciranja v post-covidnem obdobju«

Udeleženci:  Asist.  Matej  Vinko  (NIJZ),  Prof.  dr  Vesna  Zadnik  (OI  Ljubljana),  Rade  Pribaković Brinovec,  dr.  med. (NIJZ),  Mojca  Gobec,  dr. med.  (MZ),  Dr.  Mitja  Vrdelja  (NIJZ),  Mag.  Amela Duratović Konjević (OI Ljubljana).

12.30 – 13.30 KOSILO
13.30 – 15.00 SKLOP 3: OKOLJE

Moderatorici: Doc. dr. Urška Blaznik, NIJZ; Dr. Marjeta Recek, MZ

•    Zaupanje  v znanost  kot temelj komunikacije o hrani  (Dr. Blaža Nahtigal, univ. dipl. živil.

tehn., UVHVVR, EFSA informacijska točka)

•    Nacionalni  portal  o  hrani  in  prehrani  (Prof.  dr.  Igor  Pravst,  univ.  dipl.  kem.,  Inštitut  za

nutricionistiko)

•    Obveščanje potrošnikov  (Andreja Mojškrc, univ. dipl. ing. živil. tehn., ZIRS)

Okrogla miza: »Ko hrana zakuha vihar«

Udeleženci: Dr. Marjeta Recek (MZ), Dr. Matjaž Guček (UVHVVR), Prof. dr. Peter Raspor (Svet za varnost  hrane  Ministrstva  za kmetijstvo,  gozdarstvo  in  prehrano),  Prof.  dr. Igor  Pravst  (Inštitut  za nutricionistiko), Jasmina Bevc Bahar, univ. dipl. biol. (Zveza potrošnikov Slovenije), Nina Pirnat, dr. med. (NIJZ).

Video posnetek (EFSA in Nutrivigilanca)

15.00 – 15.20 ODMOR
15.20 – 16.50 SKLOP 4: ZDRAVSTVENI SISTEM- Priložnosti in potrebe komunikacije v zdravstvenem sistemu

Moderatorici: Mag. Vesna Kerstin Petrič, MZ; Mag. Pia Vračko, SZO

•    Izzivi   komuniciranja   znanstvenih   ugotovitev   za   upravljanje   zdravstvenega   sistema

(neposredna vključitev preko spleta) (Prof. dr. Salman Rawaf, WHO Collaborating Centre   for

Public Health Education and Training, Faculty of Medicine, School of Public Health, Imperial

College London, UK)

•    Kako v Sloveniji zagotavljati prenos informacij med stroko in odločevalci – Projekt

EVIPNet (Prim. Polonca Truden, dr. med., spec., NIJZ; Dr. Maja Šubelj, dr. med., spec., NIJZ)

•    Neverbalna  sredstva  komuniciranja  v  zdravstvu  (Prim.  Evita  Leskovšek,  dr.  med.,  spec.,

NIJZ; Marjeta Keršič Svetel, prof. zgod. in dipl. etnol., NIJZ)

•    Pomen načrtovane in vodene komunikacije s partnerji v lokalni skupnosti pri izvajanju

programa Skupaj za zdravje (Mag. Silva Nemeš, NIJZ)

Po vsakem predavanju v Sklopu 4, sledi 5 minutna razprava.

16.50 – 17.00 ZAKLJUČEK SREČANJA

 

Prijavite se tukaj

Za udeležbo na srečanju ni kotizacije.  Postopek za pridobitev kreditnih točk za zdravnike in medicinske sestre poteka. 

Programski odbor:  doc. dr. Olivera Stanojević Jerković, Neda Hudopisk, dr. med., Zoran Simonović dr. med., Sonja Tomšič, dr. med., Ana Mihor, dr. med., Christos Oikonomidis, dr. med., doc. dr. Andreja Kukec, Asist. Tanja Carli, doc. dr. Urška Blaznik, dr. Marjeta Recek, Mag. Pia Vračko, Mag. Vesna Kerstin Petrič.

Organizacijski odbor:  doc. dr. Olivera Stanojević Jerković, Romana Čepon, mag.

RELATED ARTICLES