Povečajmo delež cepljenih proti sezonski gripi v času kroženja covid-19

Stalna strokovna skupina za potovalno medicino in imunoprofilakso vas vljudno vabi na brezplačno izobraževanje, ki omogoča tudi pridobitev kreditnih točk, z naslovom

POVEČAJMO PRECEPLJENOST PROTI GRIPI V ČASU KROŽENJA COVID-19

V času, ko po svetu kroži novi koronavirus in ko obstaja realna možnost, da bodo pozimi sočasno krožili virusi sezonske gripe in COVID-19, se je zelo pomembno dobro pripraviti na cepljenje proti sezonski gripi. Še posebej pomembno je doseči, da bodo cepljeni vsi zdravstveni delavci, saj je treba zagotoviti, da bodo v jesensko-zimskem času lahko nemoteno izvajali zdravstvene storitve na vseh nivojih. Prav tako je pomembno, da se cepi čim večji delež vseh prebivalcev.

Z namenom, da bi se zdravniki za cepljenje proti gripi odločali v čim večjem številu in da bi to cepljenje priporočali svojim pacientom, je na voljo spletno izobraževanje o pomenu cepljenja proti sezonski gripi za strokovnjake s področja javnega zdravja, družinske zdravnike, pediatre, interniste, kardiologe, pulmologe, ginekologe in druge zdravnike, zobozdravnike in zdravstvene delavce, ki skrbijo za otroke in odrasle paciente, za katere je zaščita pred gripo s cepljenjem zelo pomembna in priporočljiva. 

Od septembra do decembra 2020 bodo na spletni strani SPM objavljena posneta video predavanja o cepljenju proti gripi. 

Posnetki predavanj bodo dostopni prek vstopnega gesla in se jih lahko neomejeno ogleda kadarkoli v predvidenem obdobju. Posnetki so namenjeni zgolj za ogled in niso namenjeni kakršnikoli drugi uporabi ali diseminaciji.  

Vsebinsko bodo predstavljene aktualne teme: pomen cepljenja proti gripi v času kroženja COVI-19, pomen laboratorijskega spremljanja gripe in drugih akutnih respiratornih obolenj, izboljšanje cepljenja proti gripi zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, pomen cepljenja otrok proti gripi, izboljšanje cepljenja proti gripi, še posebej starejših in bolnikov z različnimi kroničnimi boleznimi, pomen sočasnega cepljenja proti gripi in pnevmokoknim okužbam. 

Namen izobraževanja je predvsem izboljšanje cepljenja zdravstvenih delavcev proti gripi in spodbujanje k cepljenju prebivalcev proti gripi.

Tema je zelo aktualna, saj gripa vsako leto v jesensko-zimskem času predstavlja največji delež med resnimi respiratornimi nalezljivimi boleznimi. 

Pomen cepljenja proti gripi pri nas ni dovolj prepoznan, saj se v primerjavi s številnimi drugimi evropskimi državami cepi bistveno manj prebivalcev in zdravstvenih delavcev. Cepljenje v prihodnji sezoni je še posebej pomembno zaradi najverjetnejšega  sočasnega kroženja COVID-19 in številnih drugih povzročiteljev respiratornih bolezni.

Cepljenje je najučinkovitejši ukrep, s katerim zavarujemo sebe, paciente in svoje bližnje, zato je zelo smiselno in pomembno za vsakogar in še posebej za starejše ljudi in bolnike s kroničnimi boleznimi, saj je za njih veliko tveganje za težek potek bolezni in za zaposlene na ključnih delovnih mestih.

Program

Spletni ogled video predavanj z vstopnim geslom od septembra do decembra 2020 

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV – prijava prek spleta 
POMEN CEPLJENJA PROTI GRIPI V ČASU KROŽENJA COVID-19 
Prof. dr. Alenka Kraigher, dr. med., specialistka epidemiologije 
DIAGNOSTIKA GRIPE IN DRUGIH AKUTNIH OKUŽB DIHAL  
Mag. Katarina Prosenc Trilar, univ.dipl.biol., virologinja s področja javnega zdravja 
PRILOŽNOSTI IN IZZIVI ZA POVEČANJE DELEŽA CEPLJENIH PROTI GRIPI V SLOVENIJI 
Mario Fafangel, dr.med., specialist javnega zdravja/epidemiolog 
Mitja Vrdelja  mag. odnosov z javnostmi 
DOBRE PRAKSE 
POVEČANJE PRECEPLJENOSTI PROTI GRIPI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 
Asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner,  univ. dipl. psih. 
IZBOLJŠANJE CEPLJENJA PROTI GRIPI PRI OSEBAH Z VEČJIM TVEGANJEM V PRIMERU OKUŽBE
Prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., specialistka epidemiologije 
CEPLJENJE OTROK PROTI SEZONSKI GRIPI
Denis Baš, dr. med., specialist pediater 
POMEN SOČASNEGA CEPLJENJA ODRASLIH PROTI GRIPI IN PNEVMOKOKNIM OKUŽBAM, ŠE POSEBEJ STAREJŠIH IN BOLNIKOV Z RAZLIČNIMI KRONIČNIMI BOLEZNIMI
Doc. dr. Mateja Logar, dr. med., spec. infektologije 

Prijave na spletno izobraževanje:

Za ogled predavanj ni kotizacije. 

Vsakemu predavatelju lahko na mail: sekcija.spm@gmail.com postavite vprašanja v povezavi s predstavitvijo. Odgovor bo objavljen na spletni strani čim prej bo mogoče.

Ob izobraževanju bo možen preizkus znanja. Kviz bo objavljen na spletni strani. Vsem, ki ga bodo opravili, se dodeli 50 % več točk.

Pri Zdravniški zbornici Slovenija in Zbornici zdravstvene in babiške nege  sta vlogi za podelitev kreditnih točk. 

Programski odbor: Alenka Kraigher, Tatjana Berger, Mitja Vrdelja 

Organizacijski odbor: Tatjana Berger, Saša Nikolič, Mitja Vrdelja, Romana Čepon

Breazplačno izobraževanje omogoča Sanofi-aventis, d.o.o.