Domadelavnica 2017PNEVMOKOKNO CEPLJENJE ZA OTROKE - KAKO LAHKO IZBOLJŠAMO PRECEPLJENOST?

PNEVMOKOKNO CEPLJENJE ZA OTROKE – KAKO LAHKO IZBOLJŠAMO PRECEPLJENOST?

Sekcija za preventivno medicino SZD in Stalna strokovna skupina za potovalno medicino in imunoprofilakso vabita na Strokovni posvet

PNEVMOKOKNO CELJENJE ZA OTROKE – KAKO LAHKO IZBOLJŠAMO PRECEPLJENOST?,

ki bo potekal v predavalnici NIJZ, Ljubljana, Zaloška 29, 19.maja 2017

PROGRAM

Strokovni posvet je podprlo podjetje GSK d.o.o. Ljubljana, ki na vsebino posveta ne bo imelo vpliva.

RELATED ARTICLES