DomaNovice SPMPosnetek in povzetek letnega srečanja SPM

Posnetek in povzetek letnega srečanja SPM

4. novembra 2020 je potekalo virtualno redno letno posvetovanje Sekcije za preventivno medicino. 

Letos smo se srečali v povsem drugačnih okoliščinah, sredi hudega vala pandemije COVID-19, ki je globoko zarezala tudi v slovenski prostor. Čeprav smo zadnja leta ugotavljali, da je treba vlagati v zdravje, prenavljati in povečevati kapacitete, krepiti kadrovske zmogljivosti in zdravstveni sistem prilagajati novim potrebam in grožnjam javnemu zdravju, nas je pandemija presenetila nepripravljene.

Program srečanja je imel štiri dele. Tudi tokrat je bil vsebinsko bogat in aktualen, saj so bile predstavljene razsežnosti pandemije CCOVID-19 in njenih vplivov na zdravje, družbene sisteme in ekonomske posledice. Prikazani so bili učinki prvega vala epidemije na vse ravni zdravstvenega varstva in na presejalne programe za raka. Predstavljene so bile priprave na cepljenje proti COVID-19, za kar pa bo poleg vsega ostalega zelo pomembna tudi komunikacija, saj že imamo poleg epidemije bolezni tudi infodemijoepidemijo informacij in dezinformacij, ki so namenjene ustvarjanju panike.

V zadnjem delu srečanja je bilo predstavljeno izvajanje programa zaščite proti respiratornemu sincicijskemu virusu (RSV) v času epidemije COVID-19.

V konstruktivni diskusiji so se odpirala vprašanja kako lahko negativne vplive pandemije obrnemo v pozitivno smer.

Želimo vam prijeten ogled posnetka srečanja, s katerim smo želeli spodbuditi razmišljanje o krizi, ki še kako vpliva na področje javnega  zdravja in povečuje potrebo dolgoročni  opredelitviprioritet in zagotovitvi stabilne strukture v prihodnje. 

Kazalo strani

Uvodni del

Posnetek predstavitev

 

Predstavitev dr. Evite Leskovšek

(Če predstavitve ne vidite, počakajte nekaj trenutkov, da se naloži.)

Izseki iz debate

RELATED ARTICLES