DomaNovice SPMObvestilo članom SPM

Obvestilo članom SPM

Spoštovani člani Sekcije za preventivno medicino,

Na skupščini Sekcije za preventivno medicino SDZ, izvedeni 13.5. v sklopu 7. Kongresa preventivne medicine, ki je potekal med 12. in 14.5.2022 v Mariboru, je bilo izvoljeno novo vodstvo. Glede na dejstvo, da do tega trenutka niso zaključene vse finančne zadeve povezane s Kongresom (vsa sredstva še niso bila nakazana, Zbornik še ni zaključen…), bo uradna primopredaja preložena na konec poletja. Po zaključku le-te bo poslano uradno pismo članom z vizijo bodočega delovanja ter sklicana seja Upravnega odbora na katerem bo tudi predlagan/imenovan nov Strokovni svet za javno zdravje. Slednji bo do takrat deloval v stari sestavi.

Zahvaljujeva se vam za razumevanje.

Želiva vam prijetne poletne dni in vas lepo pozdravljava.

Tit Albreht in Olivera Stanojević

RELATED ARTICLES