O pomeni sekcije je ob 40-letnici spregovoril tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje prim. prof. dr. Ivan Eržen: »Ves čas svojega obstoja je imela Sekcija za preventivno medicino izjemno pomembno vlogo. Posebej moram izpostaviti vlogo  Sekcije na doktrinarnem področju in na  področju vseživljenjskega izobraževanja zdravnikov in drugih sodelavcev, ki delujejo na področju javnega zdravja.

V okviru sekcije so prizadevne kolegice in kolegi redno organizirali strokovna srečanja in kongrese, kar je omogočilo sprotno izmenjavo dosežkov, znanja in izkušenj med vsemi, ki na področju javnega zdravja delujejo. Hkrati pa je postala naša stroka prepoznavna tudi med strokovnjaki na drugih področjih zdravstvene dejavnosti, s katerimi smo se na tak način potem lažje povezali in je  sodelovanje bolj uspešno. Poleg tega pa je Sekcija  nudila prostor tudi strokovnim in društvenim razpravam, ki so bile potrebne še posebej v času uveljavljanja novosti na področju javnega zdravja, saj je bilo izjemnega pomena, da so lahko k prenovi področja prispevali vsi in smo dosegli visoko stopnjo usklajenosti, kar je predpogoj za uspešen nadaljnji razvoj.«