DomaPosvetovanjaDelavnica “Potovalna medicina za turistične vodnike in turistične delavce”

Delavnica “Potovalna medicina za turistične vodnike in turistične delavce”

Delavnica “Potovalna medicina za turistične vodnike in turistične delavce”

Sekcija za preventivno medicine Slovenskega zdravniškega društva v okviru 6. kongresa preventivne medicine organizira delavnico z naslovom “Potovalna medicina za turistične vodnike in turistične delavce”. Delavnico bosta izvedla asist. Zoran Simonović, dr. med., specialist javnega zdravja, in Ondina Jordan Markočič, dr. med., specialistka epidemiologije.

 

Kako se prijavim?

Delavnica bo potekala v četrtek, 20. oktobra 2016, od 14. do 17. ure v Kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija, v Portorožu.

KOTIZACIJE NI, DELAVNICA JE BREZPLAČNA.

Prijava je mogoča na naslednjem spletnem naslovu.

 

O delavnici

Delavnica se bo izvedla s namenom izboljšanja zaščite zdravja potnikov pred in na potovanju.
Udeleženci bodo v okviru delavnice med drugim pridobili znanje z naslednjih področij:

  • pravna ureditev na področju potovalne medicine,
  • tveganje za zdravje potnikov in ukrepi za zaščito zdravja,
  • veljavne smernice in priporočila za zaščito zdravja potnikov pred in na potovanju,
  • najpogostejše zdravstvene težave potnikov na potovanju, priporočila za ukrepanje,
  • (ne)ustrezne obravnave potnikov pred potovanjem – primeri iz prakse,
  • možnosti ukrepanja ob pojavu zdravstvenih težav na potovanju

 

O izvajalcih

Asist. Zoran Simonović, dr. med., specialist javnega zdravja, in Ondina Jordan Markočič, dr. med., specialistka epidemiologije, sta zaposlena na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer se že več kot 15 let ukvarjata z varstvom prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi. Ob vsakodnevnem epidemiološkem delu se oba ukvarjata tudi s področjem potovalne medicine. Vodita ambulanti za potnike v Ljubljani in Mariboru. Oba sta aktivna člana Mednarodnega združenja za potovalno medicino (ISTM), kjer sta pridobila tudi certifikat znanja iz področja potovalne medicine. Sooblikujeta razvoj področja potovalne medicine v Sloveniji in imata izkušnje pri izobraževanju študentov, zdravnikov in turističnih delavcev s področja zaščite zdravja potnikov na potovanju. Sta avtorja številnih prispevkov s področja potovalne medicine v strokovnih in poljudnih revijah.

 

O 6. kongresu preventivne medicine

Vabljeni tudi na 6. kongres preventivne medicine. Več o vsebinah kongresa in možnostih prijave je dostopno na spletni strani Sekcije za preventivno medicine: https://www.spm.si/6-kongres-sekcije-za-preventivno-medicino/

VABLJENI!

RELATED ARTICLES