Doma7. kongres SPM 20227. kongres preventivne medicine (Maribor, 12. - 14. maj 2022)

7. kongres preventivne medicine (Maribor, 12. – 14. maj 2022)

JAVNO ZDRAVJE – DOSEŽKI, NOVA SPOZNANJA IN IZZIVI PRIHODNOSTI

Lokacija: Hotel City

Kazalo strani

PROGRAM KONGRESA

Program kongresa v pdf – klikni za prenos.

PRIJAVA NA KONGRES

PRIJAVA NA KONGRES

Prijava na delavnice

Prvo obvestilo

Klikni tu za prenos zadnje verzije v pdf obliki.

Spoštovani,

7. kongres Sekcije za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva je umeščen v čas brez primere, ko je javnozdravje postavljeno v središče pozornosti celotne družbe po svetu. V preteklosti smo si strokovnjaki javnega zdravja večkrat želeli, da bi bili pogosteje deležni pozornosti drugih znanstvenih strok, družbenih resorjev, politik in globalnih razvojnih prizadevanj. Na zadnjem kongresu pred petimi leti smo skorajda preroško ugotavljali pomen povezovanja za zdravje inrazpravljali o odnosih med stroko javnega zdravja in družbo. Pandemija covid-19 je vlogo stroke javnega zdravja izpostavilajavnosti. Neusmiljeno in brez selekcije razkriva prednosti, slabosti in zamujene priložnosti na številnih področjih družbe, znanosti, zdravstva. Ob tem pa se pojavljajo tudi številne nove priložnosti. Pandemija covid-19 za javno zdravje in zdravstvopomeni enega največjih izzivov sodobnega časa, hkrati pa tudi okno priložnosti, saj je zaradi izrednih razmer in okrepljenega vlaganja v zdravje mogoče udejanjiti številne izboljšave, na katere smo dolgo čakali.

V Sekciji za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva povezujemo širok krog strokovnjakov različnih ved, kidelujejo na področju javnega zdravja.

Več informacij o kongresu je na www.spm.si/7-kongres.

Veseli bomo tudi vaših predlogov okroglih miz – panelov, kratkih »pitch« predstavitev, e-posterjev in delavnic.

Z vašo pomočjo bo program 7. kongresa lahko vsebinsko bogat, zanimiv in aktualen, saj bodo predstavljeni dosežki, nova spoznanja in izzivi prihodnosti številnih vsebinskih področij javnega zdravja.

Izkoristimo novo priložnost, da se srečamo vsi, ki si prizadevamo za zdravje in dobrobit ljudi in družbe.

 

Pia Vračko                                                     Tit Albreht

Predsednica Strokovnega odbora                     Predsednik Sekcije za preventivno medicino SZD

Organizator

Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva

Dunajska 162, 1000 Ljubljana

sekcija.spm@gmail.com

www.spm.si

Soorganizatorja

Zdravniška zbornica Slovenije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenihtehnikov Slovenije

Strokovni odbor Organizacijski odbor
 • Pia Vračko, predsednica
 • Tit Albreht
 • Monika Ažman
 • AlenkaHafner
 • Vesna Viher Hrženjak
 • Olivera Stanojević Jerković
 • Alenka Kraigher
 • Bojana Beović
 • Tatjana Krajnc Nikolić
 • Evita Leskovšek
 • Mercedes Lovrečič
 • Barbara Lovrečič
 • Danica Rotar Pavlič
 • Zoran Simonović
 • Simona Uršič
 • Vesna Zadnik
 • Olivera Stanojević Jerković
 • Tatjana Berger
 • Mitja Vrdelja
 • Saša Nikolič
 • Romana Čepon

 

Ključne teme

1.    PRILOŽNOSTI IN IZZIVI COVID-19 – OBVLADOVANJE EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI

 • epidemiološko in laboratorijsko spremljanje covid-19 za ocenjevanje tveganja za javno zdravje;
 • cepljenje, higienski in drugi javnozdravstveni ukrepi za obvladovanje epidemij;
 • pripravljenost in odzivanje na epidemije nalezljivih bolezni;
 • komuniciranje z javnostmi v času epidemije;
 • vpliv epidemije covid-19 na druge nalezljive bolezni;
 • informacijska in analitična podpora pri spremljanju epidemij in ocenjevanju učinkovitosti protiepidemijskihukrepov;
 • laboratorijska diagnostika kot podpora obvladovanju

2.    PRILOŽNOSTI IN IZZIVI COVID-19 – POSLEDICE PANDEMIJE NA DRUŽBO IN ZDRAVJE

 • duševno zdravje;
 • spremembe življenjskega sloga;
 • ovire v dostopnosti in dosegljivosti do služb pomoči;
 • širše družbene posledice: sindemija, pandemska izčrpanost;
 • nove ranljive skupine in novi izzivi;
 • vplivi epidemije covid-19 na okoljske dejavnike tveganja za

3.    INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZDRAVJE

 • digitalno zdravje: e-zdravje, m-zdravje, tele-medicina, IKT v medicini;
 • digitalna zdravstvena pismenost;
 • pomen in možnosti povezovanja različnih podatkovnih zbirk;
 • medsektorski pristop k zbiranju, analizi in interpretaciji podatkov v javnem zdravju.

4.    IZZIVI JAVNEGA ZDRAVJA V SPREMINJAJOČEM SE SVETU

 • razvoj kompetenc na področju javnega zdravja vključno s komuniciranjem;
 • interdisciplinarno in medsektorsko sodelovanje za zdravje (»out of the silos«);
 • inovativni pristopi v javnem zdravju;
 • enakost, pravičnost in zmanjševanje (preprečevanje poglabljanja) neenakosti v zdravju;
 • promocija zdravja in preprečevanje bolezni na področjih duševnega, ustnega, spolnega in reproduktivnega zdravja, zdravja otrok in mladostnikov, zdravja aktivne populacije, obvladovanja bremena raka ;
 • aktivno in zdravo staranje v vseh okoljih;
 • obvladovanje okoljskih tveganj – politike, primeri in »lessons learned«, zdravstveno-okoljske teme

5.    IZZIVI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA ZA PRIHODNOST – ALI SMO PRIPRAVLJENI NA NOVO NORMALNOST?

 • zdravstveni sistem v epidemiji covid-19 – prednosti, slabosti, izzivi in nevarnosti;
 • oblikovanje prioritet zdravstvenega sistema za naprej – nazaj k »new normal«;
 • reforma zdravstvenega sistema – kaj bo potrebno storiti za naslednjih 50 let (ali več);
 • zdravstveni sistemi in okolje – »zelene« zdravstvene ustanove in pripravljenost na podnebne spremembe;
 • prihodnost medicinske laboratorijske diagnostike v

6.    OKOLJE IN ZDRAVJE

 • globalno segrevanje, podnebne spremembe in Slovenija;
 • pomen pitne vode za zdravje;
 • hrana in zdravje;
 • biološki, fizikalni, kemijski dejavniki tveganja za zdravje;
 • ocene tveganja in varnosti izdelkov za potrošnike;
 • humani biomonitoring;
 • načrtovanje prostora in zdravje;
 • mikro – in nano – delci v okolju in tveganja za zdravje;
 • nove tehnologije in energetske rešitve ter tveganja za zdravje in okolje

Delavnice

OKREPIMO ODNOS DO SEBE IN DRUGIH

Vodita: Tadeja Hočevar, Karmen Henigsman
NIJZ
Skozi dvourno delavnico udeleženci pri sebi reflektirajo svoje trenutne odnose, spoznajo pomembne komponente skrbi za svoje dobro počutje, se preizkusijo v ustreznem izražanju svojih želja in na kratko izvejo o korakih učinkovitega načina reševanja problemov. Tekom delavnice udeleženci tako spoznajo tudi nekaj konkretnih veščin, ki lahko pripomorejo k boljšemu odnosu do sebe in drugih.

USTVARIMO KULTURO SODELOVANJA

Vodi: Metka Komar
Področje njenega delovanja je osebna in poslovna odličnost. Je diplomirana ekonomistka in licenciran trener NLP (nevrolingvističnega programiranja) ter strokovnjak za poslovno odličnost, EFQM.

Običajno vedenje članov v skupini je zmagam-zgubiš. Pogoj učinkovitega tima pa je sodelovanje ali zmagam-zmagaš (win-win) strategija. Na delavnici se bomo seznanili z najpogostejšimi napakami ne-sodelovanja članov tima in kako jih lahko odpravimo in si izboljšamo veščine sodelovanja.

DOBRO VZDUŠJE NA DELOVNEM MESTU

Vodita: Vesna Jugovec, Živa Novak Antolič
Zavod Medicinski trenerji
Na delavnici bomo poskušali simulirati najbolj pogoste konfliktne situacije in pri tem vključevati osebne izkušnje udeležencev. Naučili se bomo uporabe tehnik reševanja konfliktov in znanje izpopolnili z metodami aktivnega poslušanja.

Navodila za predavanja in posterje

PPT predloga za predstavitev in navodila za posterje bodo poslana vsem avtorjem po mailu.

Predloga – poster

Predloga – prezentacija

Kotizacija

KOTIZACIJA* (€)
Polna (12.- 14. 5.2022) 150
Specializanti 100
Upokojenci, študenti NI
DELAVNICA** NI

* DDV je vključen v ceno

** Program delavnic bo objavljen naknadno

Možen je dogovor za popust na število udeležencev iz iste organizacije. Kotizacija vključuje:

 • gradiva konference
 • osvežitve med odmori

Po končanem kongresu prejmete račun.

PRIJAVA NA KONGRES

Nočitev

HOTEL CITY MARIBOR

Rezervacija sob je možna v Hotelu City https://www.hotelcitymb.si/.
Rezervacija sob je možna preko maila info@hotelcitymb.si in  uporabite kodo “7. kongres javnega zdravja”

PROMOCIJA PROJEKTA niCE-life

Sponzorji

 

RELATED ARTICLES