DomaNovice SPM6. kongres STD: Prepovedane snovi v športu pri ljudeh in živalih

6. kongres STD: Prepovedane snovi v športu pri ljudeh in živalih

Spoštovane članice in člani STD,

Vabljeni na  6. kongres STD z naslovom:  Prepovedane snovi v športu pri ljudeh in živalih/ Title: Prohibited substances in human and animal sport, ki bo potekal v Ljubljani, 26. Januarja 2023 v živo, od 8.30 do 18 h. Natančno lokacijo vam sporočimo na naknadno.

Kazalo strani

Program

8.00 – 8.30 Registracija/Registration
8.30- 8.35 Pozdravni nagovor/Welcome address

8:35-10:35: Simpozij 1 / Symposium 1

Zgodovina uporabe prepovedanih snovi v športu pri ljudeh in živalih, razsežnosti, nadzor/History of prohibited substance use in human and animal sport its extent and regulation

Predsedujoča/Chairs: Hugh P. Matheson in Lucija Perharič

8.35-9.15 Mednarodna zgodovina in razsežnosti prepovedanih snovi v športu/History and international extent of prohibited substances in sport

Hugh P. Matheson, MA (Oxon)

9.15-9.55 Svetovni in nacionalni protidopinški program/World and National Anti-Doping program

Janko Dvoršak, prof. športne vzgoje

9.55-10.15 Doping pri športnih konjih pod okriljem mednarodne konjeniške organizacije FEI (Federation Equestre International)/Doping in sport horses competing under FEI regulations

asist. dr. Petra Kramarič, dr. vet. med.

10.15-10.35 Analiza pozitivnih izvidov v kasaškem športu v Sloveniji/Analysis of positive results in horse trotters in Slovenia

asist. dr. Vesna Kadunc Kos, dr. vet. med

10.35 -11.00 Odmor: kava, čaj in ogled plakatov/Break: coffee, tea and poster viewing

11:00 – 13:00: Simpozij 2 / Symposium 2

Farmakološko-toksikološke značilnosti prepovedanih snovi v športu/Pharmaco-toxicological characteristics of prohibited substances in sport

Predsedujoča/Chairs: Marija Sollner Dolenc in  Lovro Žiberna

11.00-11.30 Lista prepovedanih snovi in postopkov v športu / List of prohibited substances and methods in sports

doc. dr. Lovro Žiberna, mag. farm.

11.30-12.00 Zloraba psihostimulansov v športu / The psychostimulants abuse in sports

prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, mag. farm.

12.00-12.30 Agonisti adrenergičnih receptorjev beta-2: zdravljenje, prekomerna uporaba in doping / Beta-2 agonists: treatment, overuse and doping

doc. dr. Robert Marčun, dr. med.

12.30-13.00 Peptidni hormoni in rastni dejavniki: uporaba kot doping v športu in nove metode odkrivanja / Peptide hormones and growth factors: use as doping in sports and novel detection methods

prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.

13.00-14.00 Kosilo/Lunch

14:00-16:30: Simpozij 3 / Symposium 3

Laboratorijsko določanje in prikaz primerov/Laboratory determination and case studies

Predsedujoča/Chairs: Janko Dvoršak in Guenter Gmeiner

14.00-14.45 Forenzične in dopinške laboratorijske analize: Podobnosti, razlike, razširjenost /Forensic and doping laboratory analyses: similarities, dissimilarities, disseminations

Dr. Guenter Gmeiner, tech. chem.

14.45-15.30 Krvni doping in športnikov biološki potni list / Blood doping and athlete’s biological passport

prof. dr. sc. Ozren Jakšić, dr. med.

15.30 -16.00 Mikrovzorčenje in uporaba posušenih krvnih madežev / Microsampling and use of dried blood spots

prof. dr. Tomaž Vovk, mag farm.

16.00-16.30 Primeri uporabe zeliščnih preparatov kot dopinga/Case studies of herbal substances used as doping

prim. dr. Lucija Perharič, dr. med.

16.30-17.00 Odmor kava, čaj in ogled plakatov/Break: coffee, tea and posters viewing

17.00 -18.45: Okrogla miza / Round table: Pogled v prihodnost / A view ahead

17.00-17.45 Panelisti/Panelists: Janko Dvoršak (moderator), Guenter Gmeiner, Hugh P. Matheson, Luka Pengov, Lovro Žiberna, Petra Kramarič, Vesna Kos Kadunc
17.45-18.00 Zaključne misli/Final thoughts

 

Vljudno vabljeni k zgodnji prijavi (do 15.1.2023).

Prosimo vas, da vabilo posredujete tudi svojim sodelavcem in drugim zainteresiranim, ki niso člani STD. Slednje lahko ob tej priložnosti tudi  povabimo k članstvu.

Lepo pozdravljeni,

Organizacijski odbor 6. kongresa in

UO STD

Prijavnica_application form

Vabilo_invitation 6. kongres STD

RELATED ARTICLES