DomaNovice SPM2. Forum javnega zdravja 17.6.2021 ob 18. uri

2. Forum javnega zdravja 17.6.2021 ob 18. uri

Forum javnega zdravja pri Sekciji za preventivno medicino je platforma, na kateri se kolegi iz področja javnega zdravja oz. člani sekcije informirajo o aktualnih temah, komunicirajo, izmenjujejo strokovne informacije in mnenja, se soočajo z različnimi pogledi…

Termin: 17.6.2021 ob 17. uri 18. uri (sprememba!)

Dnevni red

doc. dr. Mateja Logar: Delo strokovne skupine za COVID-19

Predsednica bo predstavila delovanje Strokovne skupine za COVID-19, k aktivni udeležbi v diskusiji pa bomo povabili vse aktualne in prejšnje člane omenjene skupine.

Posnetek srečanja

 

RELATED ARTICLES