2. Forum javnega zdravja 17.6.2021 ob 18. uri

Forum javnega zdravja pri Sekciji za preventivno medicino je platforma, na kateri se kolegi iz področja javnega zdravja oz. člani sekcije informirajo o aktualnih temah, komunicirajo, izmenjujejo strokovne informacije in mnenja, se soočajo z različnimi pogledi…

Termin: 17.6.2021 ob 17. uri 18. uri (sprememba!)

Dnevni red

doc. dr. Mateja Logar: Delo strokovne skupine za COVID-19

Predsednica bo predstavila delovanje Strokovne skupine za COVID-19, k aktivni udeležbi v diskusiji pa bomo povabili vse aktualne in prejšnje člane omenjene skupine.

Posnetek srečanja