četrtek , 17 oktober 2019
Domov » Zbornik srečanja SPM 2010

Zbornik srečanja SPM 2010

ZBORNIK

spm.si

SEKCIJA ZA PREVENTIVNO MEDICINO

Slovensko zdravniško društvo

Redno letno posvetovanje 3. in 4. decembra 2010 v Portorožu.

Javno zdravje – izzivi in dobre prakse 2010

ZBORNIK PREDSTAVITEV

Organizator:

Alenka Kraigher                              
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva 
Dalmatinova 10
1000 Ljubljana
http://www.spm.si

Zbornik predstavitev

Javno zdravje – izzivi in dobre prakse 2010

3. in 4. december 2010

Izdal: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva
Urednica:  Alenka Kraigher

 

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

616-084(497.4)(082.034.2)

JAVNO zdravje – izzivi in dobre prakse 2010
[Elektronski vir] :redno letno posvetovanje 3. in 4. decembra 2010 v Portorožu :zbornik predstavitev /
urednica Alenka Kraigher.
– El. knjiga. -Ljubljana : Sekcija za preventivno medicino Slovenskegazdravniškega društva, 2011
Način dostopa (URL): http://www.spm.si/dogodki/redno-letno-posvetovanje-sekcije-za-preventivno-medicino-1/

ISBN 978-961-6456-62-31.

Kraigher, Alenka, 255627776

 

VSEBINA in PREDSTAVITVE REFERATOV

Polonca Truden, Sonja Paulin, Vesna Pucelj
Inštitut za varovanje zdravja
Pia Vračko, Nina Pirnat, Peter Otorepec, Ana Hojs
Inštitut za varovanje zdravja
Marjetka Jelenc, Tit Albreht, Sandra Radoš-Krnel
Inštitut za varovanje zdravja

Spletni portal SLORA – dostop do podatkov o raku

Vesna Zadnik, Maja Primic Žakelj
Onkološki inštitut

Akrilamid v živilih v Sloveniji

Vesna Hrženjak
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Varno s soncem-pregled dela na preventivnem programu v obdobju 2007 do 2010

Simona Uršič
Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Novosti na področju raziskovanja zdravstvene službe – poročilo in vtisi s konference Health Services Research Europe v Hagu in EUPHA 2010

Tit Albreht
Inštitut za varovanje zdravja

Klinične značilnosti pneumokoknih okužb in preprečevanje

Milan Čižman
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana

Epidemiološke značilnosti povzročitelja pneumokoknih okužb

Metka Paragi
Inštitut za varovanje zdravja

Tri desetletja brez otroške paralize v Sloveniji

Alenka Kraigher
Inštitut za varovanje zdravja

Program eradikacije otroške paralize

Veronika Učakar
Inštitut za varovanje zdravja

Laboratorijsko spremljanje enterovirusov in poliovirusov

Katarina Prosenc Trilar, Antonija Kotnik,  Vesna Šubelj
Inštitut za varovanje zdravja

Ošpice v Evropi in vnos v Slovenijo

Marta Grgič Vitek
Inštitut za varovanje zdravja

Laboratorijsko dokazovanje okužbe z ošpicami

Katarina Prosenc Trilar, Nataša Berginc
Inštitut za varovanje zdravja

Bolezni odvisnosti in otroci

Jasna Čuk Rupnik
Zdravstveni dom Logatec

Trihalometani v bazenskih kopalnih vodah

Ivanka Gale, Aleš Petrovič
Inštitut za varovanje zdravja

Cepljenje.net – za posredovanje podatkov in pripravo poročil o cepljenju

Maja Jurjevec Sevljak
Inštitut za varovanje zdravja

Spletni dnevnik cvetnega prahu

Andreja Kofol Seliger
Inštitut za varovanje zdravja

Z uporabo the spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Več / More

wp_set_auth_cookie( $user_id, $remember, $secure )
This function sets the cookie.

wp_clear_auth_cookie()
This function will delete the cookie from the client browser. This happens when the user clicks on the Logout link in the Administration interface.

auth_redirect()
This function also utilizes the cookies. Checks whether the cookie is present on the client browser. If it is not, the user is sent to the wp-login.php login screen. After logging in, the user is sent back to the page he or she attempted to access.

Google Analytics:
Description

Zapri / Close