sobota , 28 marec 2020
Domov » Splošno

Splošno

Sekcija si je za cilj zastavila ohranjanje vloge in pomena javnega zdravja ter zagotavljanje največje kakovosti varovanja zdravja prebivalstva.

Sekcija za preventivno medicino, ki ima več kot 100 članov je z letom 2001 postala članica uglednega mednarodnega združenja European Public Health Association (EUPHA), ki ima svoj sedež na Nizozemskem in združuje medicinske in nemedicinske strokovnjake.

Inštitutu za varovanje zdravja RS predstavlja sedež Sekcija za preventivno medicino, katere namen je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, neprofitno združevanje fizičnih oseb, to je zdravnikov, zobozdravnikov in drugih strokovnjakov na področju javnega zdravja.

Člani sekcije so slovenski zdravniki in zobozdravniki, včlanjeni v Slovensko zdravniško društvo in strokovnjaki drugih znanosti, ki se povezujejo v to strokovno in neodvisno sekcijo, z namenom poglobljenega strokovnega združevanja.

Sekcija si je za cilj zastavila ohranjanje vloge in pomena zdravniškega poklica, vloge zdravnikov kot intelektualcev v slovenski in mednarodni družbi ter s tem zagotavljanje največje kakovosti in etike nudenja zdravniških storitev.Za doseganje teh ciljev pa Sekcija razvija zlasti naslednje naloge na področju svojega delovanja:

 • Sodeluje pri pripravi predloga strokovne medicinske doktrine na področju socialne medicine, epidemiologije, medicinske mikrobiologije, zdravstvene ekologije, sanitarne mikrobiologije in kemije, zdravstvene vzgoje, medicine dela, prometa in športa, potovalne medicine, medicine ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni, pediatrije, šolske medicine, družinske medicine in zdravstvene inšpekcije pred dokončno uskladitvijo v strokovnih sekcijah, društvih in združenjih SZD v sodelovanju s Katedro za socialno medicino in higieno, Katedro za medicino dela, prometa in športa, Katedro za infekcijske bolezni in epidemiologijo in Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani
 • Usklajuje, spodbuja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu izobraževanju in usposabljanju;
 • Sodeluje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja zdravnikov na področju preventivne medicine v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, pred uskladitvijo na ravni SZD;
 • Spodbuja znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov v okviru strokovnih sekcij in združenj SZD;
 • Zbira strokovne, statistične in druge podatke, ki so pomembni za razvoj preventivne medicine in so v interesu članstva;
 • Sodeluje pri usposabljanju zdravnikov po programu sekundariata;
 • Razvija metode in oblike dela na področju dejavnosti IVZ in ZZV, ki so v interesu članstva;
 • Sodeluje pri preverjanju učinkovitosti novih zdravil s področja imunoprofilakse, kemoprofilakse in DDD in predlaga njihovo registracijo;
 • Posreduje priporočila za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov na področju preventivne medicine;
 • Sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju javnozdravstvene dejavnosti, preventivne medicine, dejavnosti IVZ in ZZV, mikrobiološke diagnostike in drugih;
 • Vodi, podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske literature v slovenskem jeziku ter tujih jezikih na področju preventivne medicine;
 • Sooblikuje kodeks zdravniškega poklica v skladu s Kodeksom medicinske deontologije in usmeritvami Svetovnega zdravniškega društva (World Medical Association) na področju preventivne medicine;
 • Prostovoljno in samostojno se povezuje v ustrezne strokovne sekcije na ravni SZD;
 • Sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije;
 • Sodeluje z zbornicami in sindikati na področju ustreznega vrednotenja dela preventivne medicine in njihovega statusa;
 • Omogoča varstvo in pravno zaščito svojim članom.

Z uporabo the spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Več / More

wp_set_auth_cookie( $user_id, $remember, $secure )
This function sets the cookie.

wp_clear_auth_cookie()
This function will delete the cookie from the client browser. This happens when the user clicks on the Logout link in the Administration interface.

auth_redirect()
This function also utilizes the cookies. Checks whether the cookie is present on the client browser. If it is not, the user is sent to the wp-login.php login screen. After logging in, the user is sent back to the page he or she attempted to access.

Google Analytics:
Description

Zapri / Close