četrtek , 6 avgust 2020
SPM_slika2
Govorniki, ki sedijo od lepe proti desni, so Ondina Jordan Markočič, dr. med., spec. epidemiologije, prim. prof. dr. Alenka Kraigher, dr. med., spec. epidemiologije; asist. Zoran Simonović, dr. med., spec. epidemiologije; Eva Tiefengraber, Vakcinet, popotnica Andrej Klemenak, univ. dipl. geog., turistični vodnik v Turistični agenciji Pozejdon.

SPM_slika2