četrtek , 19 september 2019
Domov » Novice SPM » 40 let Sekcije za preventivno medicino – pogled nazaj in naprej
40 let Sekcije za preventivno medicino – pogled nazaj in naprej

40 let Sekcije za preventivno medicino – pogled nazaj in naprej

torta

Svečana obeležitev 40-letnice

Predavanje

Uvodno predavanje – SPM skozi čas

 

 

 

 

 

 

 

40 LET SEKCIJE ZA PREVENTIVNO MEDICINO

Sekcija za preventivno medicino, ki deluje v okviru Slovenskega zdravniškega društva, letos praznuje 40 letnico delovanja. Namen sekcije je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, neprofitno združevanje oseb, to je zdravnikov, zobozdravnikov in drugih strokovnjakov na področju javnega zdravja. Sekcija pri svojem delovanju poudarja interdisciplinarno in medinstitucionalno sodelovanje, stalno izmenjavo stališč, predlaganje usmeritev in strokovnih podlag za delovanje, zato tudi redno pripravlja različna strokovna srečanja, posvetovanja, kongrese in izobraževanja ter s tem povezuje strokovnjake s področja javnega zdravja, krepi strokovnosti, raziskovanje in izobraževanje. V 40 letih delovanja je sekcija organizirala preko 50 različnih strokovnih dogodkov in delavnic, na katerih so sodelovali številni domači in ugledni tuji strokovnjaki. 

Sekcija za preventivno medicino je osrednje strokovno združenje na področju javnega zdravja. »V zadnjih letih povečuje število članov in ima trenutno preko sto članov. Okviri, ki jih postavljajo ustanove, so za javno zdravje pogosto pretesni, zato je nujno interdisciplinarno in medinstitucionalno sodelovanje, stalna izmenjava stališč, predlaganje usmeritev in strokovnih podlag za delovanje,« je prepričana predsednica Sekcije za preventivno medicino prim. prof. dr. Alenka Kraigher in dodala, da je sekcija leta 2001 postala tudi članica uglednega mednarodnega združenja European Public Health Association (EUPHA), ki ima svoj sedež na Nizozemskem in združuje medicinske in nemedicinske strokovnjake. S tem se je sekcija odprla tudi  strokovnjakom s področja javnega zdravja, ki nimajo formalne medicinske izobrazbe, kar je v okviru Slovenskega zdravniškega društva izjema, za sekcijo pa velika dodana vrednost.

V prvih 20 letih obstoja je Sekcija za preventivno medicino med nastajanjem nove zakonodaje in spreminjanja organiziranosti na področju zdravstva odigrala ključno vlogo pri opozarjanju na prioritete na področju javnega zdravja. V začetku 90 pa je sekcija prevzela pomembno vlogo za posredovanje in koordinacijo stroke javnega zdravja v slovenskem prostoru ter njeno povezavo in umestitev v širši mednarodni prostor.

O načrtih sekcije za prihodnost njena predsednica prim. prof. dr. Alenka Kraigher pravi: »Nadaljevali bomo z organizacijo različnih strokovnih srečanj in posvetovanj vsako leto vsaj enkrat. V kratkem se bodo začele priprave za 6. kongres sekcije, ki bo spomladi leta 2016. Načrti sekcije so tudi še tesnejše povezovanje z drugimi sekcijami znotraj Slovenskega zdravniškega društva, prav tako krepitev sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Sekcija želi s pomočjo okrepljenega znanja svojih članov še pomembneje prispevati k varovanju in ohranjanju zdravja naših prebivalcev in poudariti svojo pomembno vlogo na področju javnega zdravja v Sloveniji. Sekcija bo sodelovala tudi pripravi nove zdravstvene zakonodaje«

 

Z uporabo the spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Več / More

wp_set_auth_cookie( $user_id, $remember, $secure )
This function sets the cookie.

wp_clear_auth_cookie()
This function will delete the cookie from the client browser. This happens when the user clicks on the Logout link in the Administration interface.

auth_redirect()
This function also utilizes the cookies. Checks whether the cookie is present on the client browser. If it is not, the user is sent to the wp-login.php login screen. After logging in, the user is sent back to the page he or she attempted to access.

Google Analytics:
Description

Zapri / Close